1. Netwerk Amsterdam

Netwerkregisseur: Martin Remeeus, SBO Het Spectrum, Amsterdam
 
SBO De Hasselbraam
Karel Klinkenbergstraat 40 
1061 AN Amsterdam 
Jos Hemprig 
jos.hemprig@sbodehasselbraam.nl
SBO De Kans 
Van Moerkerkenstraat 89 
1064 KC Amsterdam 
Dhr. H.M. Klaassen 
h.klaassen@sbodekans.nl
SBO Meander 
Winterdijkstraat 10 
1079 GT Amsterdam 
Mw. I. van Vuuren
directiemeander@kolom-sbo-zuid.nl
SBO Prof. I.C. van Houteschool
Leksmondplein 27 
1108 EL Amsterdam 
Renée Huijzer 
directie@vanhouteschool.nl
Wending SBO 
Pandora 5 
1183 KK Amstelveen 
Gerard van Rij (a.i.)
directie@sbo-wending.nl
SBO Prof. J.J. Dumontschool 
Woudrichemstraat 2-4 
1107 NG Amsterdam 
Rachel Hogerwerf
directie@sbo-dumont.nl
SBO De Zeppelin 
Bessenpad 1 
1033 LW Amsterdam
Inge Scalé
i.scale@sbo-de-zeppelin.nl
SBO De Driesprong 
Sloterweg 1192 
1066 CV Amsterdam 
Mw. S. Kooks 
s.kooks@sbo-driesprong.nl
SBO St. Paulus 
Dufaystraat 19 
1075 GS Amsterdam 
Theo Rentenaar (a.i.)
directie@kolom-sbo-zuid.nl
De Schakel SBO 
Oostelijk Halfrond 7 
1183 EL Amstelveen 
Ronald Bouwman
directie@sbodeschakel.nl
SBO Het Spectrum 
James Wattstraat 10 
1097 DM Amsterdam 
Dhr. M. Remeeus 
m.remeeus@sbospectrum.nl
SBO Tobiasschool 
Rietwijkerstraat 55
1059 VX Amsterdam 
Dhr. F. Bronkhorst 
f.bronkhorst@rocva.nl
SBO het Universum 
Th. Weeverstraat 4 
1025 AW Amsterdam 
Petra van den Tempel
p.vandentempel@openbaaronderwijsnoord.nl
   
     
     
     
Blijf op de hoogte: