3. Netwerk Friesland

Netwerkregisseur: Janet Weima, SBO de Bolder, Franeker
     
SBO De Twine
Hantumerweg 28
Postbus 166 
9100 AD Dokkum
dhr. D. van Domburg
SBO it Heechhof
t Swin 8
9201 XZ Drachten
Janet van der Heide
SBO De Bolder
IJsbaanweg 2
8800 AD Franeker
Janet Weima
Sbo Aquamarijn
Brandemeer 35
8918 CT Leeuwarden
SBO De Trilker
Verdistraat 2-4
8915 CD Leeuwarden
Bennie van der Schaaf
SBO De Kampingerhof
Kampingerhof 2
8431 AS Oosterwolde
Tineke Schepers
SBO De Súdwester
Postbus 487
8600 AL Sneek
Freek Prins
SBO Wetterwille
De Slimmerdyk 3
8601 ZP  Sneek
Berti Oppenhuizen
directie@sbowetterwille.nl
SBO de Triade
A. Veenstrastraat 27
8471 AW  Wolvega
Hinderijke Willemse
directeur@detriadewolvega.nl

SBO it Oerset
Van Helomalaan 2
8441 BX  Heerenveen
Renske Hoogeveen
renske.hoogeveen@debasisheerenveen.nl

SBO Sjalom
John F Kennedylaan 6
9203 JV  Drachten
Jelle Nutma
j.nutma@pcbo-smallingerland.nl
 
     
     
     
     
Blijf op de hoogte: