Over het SBOwerkverband

Het SBOwerkverband is de vereniging van en voor alle SBO-scholen in Nederland.
  • De vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen de in Nederland gevestigde SBO-scholen te bevorderen.
  • Ook stelt de vereniging zich tot doel een platform te realiseren voor debehartiging van de belangen van hetspeciaal basisonderwijs; om de zorg leerlingen voor in het speciaal basisonderwijs te optimaliseren.
  • Daarnaast is de vereniging aanspreekpunt voor het aan het onderwijs gerelateerde organisaties en landelijke overheden.
De vereniging vertegenwoordigtop dit moment 90% van alle scholen voor speciaal basisonderwijs. Leden van de vereniging zijn directeuren van de desbetreffende SBO-scholen.


Brede kennisdeling
De resonansgroep, het adviesorgaan van het bestuur, wordt vertegenwoordigd door directeuren van de SBO-scholen van de verschillende regio's. Elk lid van de resonansgroep, de netwerkregisseur, heeft direct contact met de SBO-scholen van zijn/haar regio. Dit zorgt voor een brede kennis- en ervaringsdeling.

De toekomst van SBOwerkverband
De samenwerking tussen de landschappen van het SBO en SO werd in de laatste jaren steeds sterker. Het bundelen van de krachten is bijvoorbeeld te zien aan de verschillende specialistische voorzieningen die zijn ontstaan. Dit is mede de motivatie geweest om de samenwerking met LECSO, vertegenwoordiger van SO, te intensiveren.
Tijdens het ALV van 2018 is er door de leden van beide verenigingen voorgestemd voor intentie tot fusie. In 2019 wordt de haalbaarheid van deze fusie verder onderzocht.

Meer informatie?
Voor meer informatie overhet SBO of het SBOwerkverband kunt u contact opnemen methet secretariaat via sbowerkverband@lecso.nl

Blijf op de hoogte: