Visie en missie"Het SBO: Elk kind op de juiste plek"

2018 - 2020
Missie:
Elk kind verdient de juiste plek, waar het zich optimaal kan ontwikkelen in gezondheid en welzijn. Dat willen we realiseren samen met onze partners.Visie
Het SBOwerkverband:
 • stimuleert en inspireert SBO-scholen om uit te zoeken:
  • wat is 'de juiste plek voor ieder kind'?
  • hoe ziet die ideale plek eruit?
  • hoe kan je de gewenste kwaliteit waarborgen?
  • welke bijdrage kan het SBO daarbij leveren?
 • biedt een forum voor het delen van informatie en expertise;
 • versterkt de netwerkfunctie van de vereniging;
 • beweegt mee in een veranderende wereld door aan te sluiten bij landelijke werkgroepen/netwerken om te verbinden en betrokken te blijven bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven;
 • stemt af en communiceert met landelijke partners om inhoudelijk bij te dragen aan het realiseren van de missie.

Blijf op de hoogte: